”After riots: Toward a research agenda on the long-term effects of urban unrest” är skriven av Anthony Ince, School of Planning and Geography, Cardiff University, Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Urban Affairs.