”A population-based cohort study of socio-demographic risk factors for COVID-19 deaths in Sweden” är skriven av Sven Drefahl, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Matthew Wallace, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Eleonora Mussino, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Siddartha Aradhya, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Martin Kolk, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, och Institutet för framtidsstudier, Stockholm, Maria Brandén, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, och Institutet för analytisk sociologi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, and Gunnar Andersson, Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Nature Communications.