Redaktör för "Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken” är Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Antologin är publicerad i Kulturgeografiska institutionens rapportserie Kulturgeografiskt seminarium.

Antologin är ett resultat av samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet och innehåller följande delar:

1. Metoder och angreppssätt för att fånga in social hållbarhet och nytta
Thomas Wimark*

2. Social hållbarhet i kollektivtrafiken
Helena Honkaniemi**, Thomas Wimark*, Sol Pía Juárez**, Maja Lagerqvist* & Mikael Rostila**

3. Social hållbarhet och segregation: kvantitativ tillgänglighetsmodellering för rumsliga analyser av kollektivtrafik 
Oskar Penje* & Thomas Wimark*

4. Resmönster, resvanor och reseupplevelser bland ungdomar i Stockholms län
Maja Lagerqvist* & Gunnel Forsberg*

* Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
** Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS), Stockholms universitet.