”Kan man leva på en ödegård? Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland” är redigerad av Hans Andersson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, och Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Boken är publicerad av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.