”Dealing with waste: Resource Recovery and Entrepreneurship in Informal Sector Solid Waste Management in African Cities” är redigerad av Onyanta Adama, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Chidi Nzeadibe, Department of Geography, University of Nigeria. Boken är publicerad av Africa World Press.