IVA har samlat forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta på en 100-lista.

Två forskare vid Kulturgeografiska institutionen är med på listan i kategorin infrastruktur, smarta produkter och tjänster. Anders Wästfelt och Bo Malmberg, har tillsammans med Anders Brun, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, utvecklat möjligheterna att analysera städer, mark och skog i satellitbilder. Det går till exempel att kartlägga olika socioekonomiska förhållanden eller att se proportionen av lövträd i en barrskog för att se behovet av röjning.