Den 8 mars höll Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, en föreläsning om kvinnors rättigheter för Healthy Women i Akalla.