Det är skolvalet, inte den ökande boendesegregationen, som har lett till ökade skillnader mellan svenska skolor. Detta har geografer vid Stockholms och Uppsala universitet visat i ett nyss avslutat forskningsprojekt. Skolvalet styrs inte i första hand av skolans kvalitet. Istället är det skolans etniska och sociala sammansättning som avgör.

Svenskfödda föräldrar och medelklassgrupper väljer bort skolor som domineras av synliga minoriteter och ekonomiskt utsatta grupper. Politiker som hävdar att fler skolval är lösningen är inne på fel spår, menar forskarna. De bortser ifrån att föräldrar som själva upplevt motgångar i skolan helst ser att de egna barnen går i en skola nära hemmet.

Studierna som genomförts baseras på totalundersökningar där den generella bilden är ökade klyftor mellan barn och skolor. Sammantaget visar forskarnas granskning att skolvalet inte fått de positiva effekter som politiker förväntats. Mycket pekar därför på att den nuvarande modellen för skolval måste ändras om den svenska skolan ska bli konkurrenskraftig igen.

Projektledare har varit Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och övriga projektdeltagare har varit Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, samt Johan Östh och Zara Bergsten, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.