Qian Zhang, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, och Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholm universiet, medverkar i Bildningspoddens avsnitt om gigekonomi.