Anmälan till Nordic Geographers Meeting (NGM) är nu öppen. Sista dag är tidig anmälan är 2 mars. Sista anmälningsdag är 22 maj.

NGM är en internationell geografikonferens som anordnas vartannat år. Den 7:e konferensen genomförs i Stockholm 18–21 juni 2017. Konferensens tema är “geographies of inequalities”.