Kulturgeografiska institutionen har tagit emot 57 ansökningar till två doktorandtjänster med sista ansökningsdag 2017-06-01. Antagningsarbetet pågår och kommer bli klart efter sommaren.