Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

Här annonseras ledigförklarade anställningar vid Kulturgeografiska institutionen.

En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet