Ansvarig för studentexpeditionen: Anna Andreasson
E-post studentexpedition@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 33
Besöksadress: Rum X326, Geovetenskapens hus, Frescati

Studentexpedition för kurser i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi (endast Geografi, examensarbete, AN, 30 hp), Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, Samhällsplanerarprogrammet, Masterprogram i kulturgeografi, Masterprogram i samhällsplanering och Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring samt för forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning. (Studentexpedition för övriga kurser i geografi finns vid Institutionen för naturgeografi, också den i Geovetenskapens hus.)

  • Examensansökan görs i Ladok eller lämnas till Studentavdelningen i Studenthuset.
  • Intyg om pågående studier och studieintyg kan utfärdas av expeditionen. Du kan även skriva ut ett studieintyg från universitetets studeranderegister Ladok.
  • Kursinformation finns på respektive utbildnings sida på institutionens webbplats och på Athena. (Athena kräver aktiverat universitetskonto och registrering på kursen.)
  • Lediga studiplatser annonseras i utbildningskatalogen. Expeditionen tar emot anmälningar och svarar på frågor.
  • Registrering på den kurs du ska läsa sker på expeditionen om registreringen inte kan göras via webben, se information som sänds till alla sökande i slutet av juni (inför ht) respektive i mitten av december (inför vt). Expeditionen har också hand om rapportering av studieresultat i Ladok.
  • Rättade skriftliga tentamina och andra skriftliga uppgifter hämtas vanligen ut på expeditionen om de inte skrivs digitalt.

Vet du inte vart du ska vända dig så kan studentexpeditionen hänvisa dig vidare.

Inför, under och efter utbildning vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Inför, under och efter utbildning Stockholms universitet