Prefekt

Marianne Abramsson
Professor

E-post: prefekt@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 29
Rum: X316
Personlig profilsida

Ställföreträdande prefekt

Bo Malmberg
Professor

E-post: prefekt@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 53
Rum: X301
Personlig profilsida

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå

Johan Berg
Universitetslektor

E-post: johan.berg@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 32
Rum: X322
Personlig profilsida
Utbildning

Biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå

Anders Rickegård
Universitetsadjunkt 

E-post: anders.rickegard@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 34
Rum: X324
Personlig profilsida
Utbildning

Huvudlärare för grundnivå i kulturgeografi inklusive Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer

Lowe Börjeson
Universitetslektor, docent

E-post: lowe.borjeson@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 48
Rum: X309
Personlig profilsida
Kurser på grundnivå i kulturgeografi
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer

Huvudlärare för grundnivå i samhällsplanering inklusive Samhällsplanerarprogrammet

Anders Rickegård
Universitetsadjunkt 

E-post: anders.rickegard@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 34
Rum: X324
Personlig profilsida
Kurser på grundnivå i samhällsplanering
Samhällsplanerarprogrammet

Huvudlärare för grundnivå i geografi inklusive Kandidatprogram i geografi

Johan Berg
Universitetslektor

E-post: johan.berg@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 32
Rum: X322
Personlig profilsida
Kurser i geografi på grundnivå
Kandidatprogram i geografi

Huvudlärare i GIS

Anders Wästfelt
Professor 

E-post: anders.wastfelt@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 56
Rum: X411
Personlig profilsida
Utbildning inom kartografi och GIS

Huvudlärare för avancerad nivå i kulturgeografi inklusive Masterprogram i kulturgeografi

Karen Haandrikman
Universitetslektor, docent

E-post: karen.haandrikman@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 19 87
Rum: X323
Personlig profilsida
Kurser i kulturgeografi på avancerad nivå
Masterprogram i kulturgeografi

Huvudlärare för avancerad nivå i samhällsplanering inklusive Masterprogram i samhällsplanering

Peter Schmitt
Professor 

E-post: peter.schmitt@humangeo.su.se
Telefon: 08-674 78 53
Rum: X321
Personlig profilsida
Kurser i samhällsplanering på avancerad nivå
Masterprogram i samhällsplanering

Huvudlärare för för avancerad nivå i geografi och för Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring

Ilda Lourenco-Lindell
Universitetslektor, docent

E-post: ilda.lindell@humangeo.su.se
Telefon 08-16 48 49
Rum: X402
Personlig profilsida
Kurser i geografi på avancerad nivå
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring

Studierektor för forskarnivå

Dominic Power
Professor 

E-post: dominic.power@su.se
Telefon: 08-16 48 39
Rum: X401
Personlig profilsida
Forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning

Studievägledning

Veronica Hohl
Studievägledare 

E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 37
Rum: X331
Personlig profilsida
Studievägledning

Studentexpedition

Anna Andreasson
Studieadministratör

E-post: studentexpedition@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 33
Rum: X326
Personlig profilsida
Studentexpedition

Internationell koordinator

Andrew Byerley
Universitetslektor 

E-post: international@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 38
Personlig profilsida
Studera utomlands

Samverkanskoordinator

Lowe Börjeson
Universitetslektor, docent

E-post: lowe.borjeson@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 48
Rum: X309
Personlig profilsida
Samverkan

Administration

Ulrika Palm
Administrativ chef

E-post: ulrika.palm@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 40
Rum: X314
Personlig profilsida

Forskning

Se aktuella projekt och forskningsprofiler under forskning.

Alla medarbetare vid institutionen

Se personal (lärare, forskare, administrativ och teknisk personal samt doktorander).