Det är behöriga avtalstecknare (prefekter och motsvarande) som ansvarar för att innehållet på en webbplats inom universitetets domän su.se följer gällande lagstiftning, SUNET:S etiska regler och Stockholms universitets regler och riktlinjer. De senare återfinns i universitetets Regelbok.

Vem som är informationsägare och ansvarar för innehållet på en viss sida framgår längst ned på varje enskild sida.

Sidansvarig är den person (redaktör) som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar.

Regler för webbpublicering vid Stockholms universitet