Webbriktlinjerna beskriver hur universitetets visuella identitet får och ska användas på webbsidor där organisatorisk enhet inom Stockholms universitet är avsändare och där prefekt (eller motsvarande) har informations- och innehållsansvar men också där Stockholms universitet är avsändare tillsammans med annan huvudman eller lärosäte.

Webbregler, föreskrifter för användning av universitetets märke respektive webbriktlinjer finns i Regelbokens övergripande föreskrifter.

Ytterligare information ges av universitetets webbteam, webbteam@su.se.