Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är i första hand till för koordinering, informationsutbyte och diskussion i frågor som gäller institutionens områden. Gruppen ansvarar för frågor om utbildningarnas nivå och kvalité.

Gruppen består av studierektor och biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå, institutionens huvudlärare för kulturgeografi, samhällsplanering och geografi på grundnivå och avancerad nivå, huvudläraren för geografisk informationsbehandling, studievägledaren och ansvarig för studentexpeditionen.