Studentinflytande
Studentrepresentanter finns i bl.a. ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet och i styrelsen för Kulturgeografiska institutionen. I vissa arbetsgrupper finns också studenter med. Studentrepresentanterna utses av studentkåren (SUS) efter förslag från studenternas studentråd, Kultär respektive Doktorandrådet. På liknande sätt finns studentrepresentanter i bl.a. fakultetsnämnd och universitetsstyrelse.