Prefekten har ansvaret för den verkställande ledningen av institutionen. Prefektens e-postadress är prefekt@humangeo.su.se.

Prefekt är universitetslektor Ulf Jansson

Ställföreträdande prefekt är professor Bo Malmberg