Ledningsgruppen arbetar med den pedagogiska samordningen inom programmet, initierar förändringar och verkar för utvecklingen av programmet.

Ordföranden utses av Kulturgeografiska institutionen. Respektive institution som ingår i samarbetet utser en ordinarie ledamot och en suppleant. Därutöver är en av Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsledare självskriven. Studentrådet vid Kulturgeografiska institutionen, Kultär, utser bland studenterna på Samhällsplanerarprogrammet en ordinarie ledamot och en suppleant.

Ordförande

Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen.

Institutionsrepresentanter (ordinarie och suppleant)

Jan Apel och Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Camilla Elmhorn och Dag Retsö, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Sarah Holst Kjaer och Lisa Wiklund, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier.

Anders Rickegård och Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen.

Adam Jacobsson och Anders Fogelberg, Nationalekonomiska institutionen.

Christina Schaffer och Maria Damberg, Institutionen för naturgeografi.

Peter Åkerbäck och Anna-Carin Haag, Sociologiska institutionen.

Vakant och Jenny-Leontine Rosen, Statistiska institutionen.

Vakant och Lenita Freidenvall, Statsvetenskapliga institutionen.

Utbildningsledare

Karin Hansson, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet.

Studerande (ordinarie och suppleant)

Robert Olsson (och vakant), representerar programmets studenter.