Ledningsgruppen verkar för samordning inom programmet.

Gruppen består av huvudläraren samt representanter för de tre samverkande institutionerna.