Institutionens ledningsgrupp består av prefekt, ställföreträdande prefekt, studierektor för grundnivå och avancerad nivå, studierektor för forskarnivå samt administrativ chef.

Gruppen säkerställer informationsutbyte mellan ansvariga och för strategiska diskussioner.