Gruppen är en rådgivande instans till prefekt och institutionsstyrelse och sammanträder några gånger per år. Uppgiften är bland annat att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan och miljöhandlingsplan. Gruppen genomför också aktiviteter som fastställs i respektive planer.

Gruppens sammansättning