Grundutbildningsrådet är en grupp för koordinering, informationsutbyte och diskussion i frågor som gäller institutionens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. 

Gruppen består av institutionens kursansvariga lärare, huvudlärare, studierektor och biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå, studievägledare och ansvarig för studentexpeditionen samt studentrepresentant.