Institutionens forskningsprofiler samlar de forskare och doktorander som bedriver forsning inom respektive område, anordnar interna och öppna seminarier med mera.