Institutionsstyrelsen fattar beslut enligt Stockholms universitets och Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordningar samt fattar beslut om institutionsinterna angelägenheter enligt delegation från prefekten.

Styrelsens arbete koncentreras till frågor av principiell natur, på riktlinjer för verksamheten, kursplaner (fastställande och revidering), kurslitteratur, antagning till forskarutbildning och tjänstetillsättning. Institutionsstyrelsen består av prefekten samt valda representanter för lärare, övriga anställda och studenter.

Institutionsstyrelsens sammansättning 2018-01-01 – 2020-12-31

Lärare
Universitetslektor Ulf Jansson (prefekt, ordförande)
Professor Bo Malmberg (stf prefekt)
Professor Eva Andersson
Universitetslektor Andrew Byerley
Docent Ilda Lourenco-Lindell
Professor Dominic Power

Gruppsuppleanter:
Docent Lowe Börjeson
Docent Karen Haandrikman

TA-personal
Studievägledare Veronica Hohl

Suppleant:
Byrådirektör Iris Claësson

Doktorandrepresentant
Joshua Levy

Suppleant:
Emmeline Laszlo Ambjörnsson

Studeranderepresentant
Emma Pohlman 

Suppleant:
Marcus McBay 

Sekreterare
Administrativ chef Niklas Ståhl är styrelsens sekreterare.