Institutionens administrativa chef ansvarar för institutionens administration inklusive frågor om ekonomi och personal.

Administrativ chef
Niklas Ståhl
E-post: niklas.stahl@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 40