Institutionen inbjuder tidigare studenter att hålla kontakt med institutionen genom den grupp som finns inom universitetets alumnportal och genom institutionens plats på Facebook. Andra kontaktytor mellan tidigare studenter och institutionen finns i samband med praktikkurser, fältkurser, examensarbeten och genom de föreningar som finns inom institutionens områden.