Handledarkollegiet består av studierektor för forskarnivån samt de lärare som är handledare på forskarnivån.

Kollegiet ansvarar för forskarutbildningsfrågor, godkänner halvtids- och slutmanus samt handlägger antagning till forskarutbildning.