Telefontid

 • tisdag kl 9-10
 • onsdag kl 9-10
 • torsdag kl 9-10

Öppen mottagning

 • tisdag kl 10.30-11.30

Övriga tider efter överenskommelse.

Studievägledare:

Veronica Hohl
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 48 37
Besöksadress: Rum X331
Geovetenskapens hus

 

Vad kan jag få hjälp av studievägledaren med?

 • Antagnings- och behörighetsfrågor (Kan jag läsa den här kursen med de förkunskaper jag har? Är det svårt att komma in?)
 • Studieproblem (Hur ska jag göra för att bli klar med kursen?)
 • Studieuppehåll och studieavbrott (Kan jag återuppta studierna om jag gör något annat under period?)
 • Tillgodoräkning (Kan jag ta med en kurs jag läst vid ett annat universitet i en examen från Stockholms universitet?)
 • Utlandsstudier (När är det bäst att studera utomlands?)
 • Vägledning och information om kurser i kulturgeografi (Vilken av två kurser är lämpligast utifrån de utbildningsmål jag har? I vilken ordning ska jag läsa kurserna?)
 • Vägledning och information om institutionens kurser och program (Hur kan jag inrikta min utbildning? Vad kan jag arbeta med efter utbildningen?)
 • Överlappning (Kan jag ha med dessa båda kurser i samma examen?)

Studievägledaren har tystnadsplikt.