Geovetenskapens hus från tunnelbanan
Geovetenskapens hus sett från tunnelbanestationen. Byggnaden skymtar bakom träden till vänster i bildens övre del.
 


Institutionen finns i Geovetenskapens hus – på den norra delen av campus Frescati på Norra Djurgården i Stockholm. Huvudentréerna (Svante Arrhenius väg 8, 12 och 14) finns på byggnadens södra sida mot fältet som sträcker sig mellan den norra och den södra delen av Frescati.

Färdsätt till Geovetenskapens hus

Tunnelbana
Välj röd linje (nummer 14) från Fruängen via T-Centralen mot Mörby centrum (eller omvänt) till station Universitetet. Resan tar 9 minuter från T-Centralen.

Gå ut från tunnelbanestationen och fortsätt rakt fram. Det gröna Geovetenskapens hus ligger på gångvägens vänstra sida. Avståndet från stationen är cirka 120 meter (mot nordost).

Lokaltåg
Tag Roslagsbanan från Kårsta, Näsbypark, Österskär eller Östra station (eller annan hpl) till hållplats Universitetet.

Geovetenskapens hus ligger cirka 300 meter öster om hållplatsen. Gå upp på bron över hållplatsen och fortsätt till höger (mot öster).

Buss
Bussar som stannar vid hållplats Universitetet (nära tunnelbannestationen, 100 meter väster om huset) eller Universitetet norra (på Roslagsvägen, nära tunnelbanestationen) är bland andra: 50 (från bl.a. Odenplan), 540 (Tensta centrum och Ulriksdals station), 608 (Vallentuna och Arninge), 639 (Rimbo), 670 (Vaxholm) och 676 (Norrtälje).

Cykel eller till fots
Det finns flera cykel- och promenadstråk till campus, exempelvis längs Brunnsviken eller Roslagsvägen eller genom Lill-Jansskogen.

Cykelställ finns bland annat utanför ingångarna Svante Arrhenius väg 8, 12 och 14, det vill säga vid hus S, U och Y.

Våren 2022 kommer det eventuellt åter inte finnas ett lånecykelsystem i Stockholms stad och därmed antagligen lånecyklar på campus.

Abonnerad buss
Rekommenderad plats för på- och avstigning är vid Svante Arrhenius väg, intill Aktiverum (idag "Frescati Sports Center", tidigare "Frescatihallen"), strax norr om Geovetenskapens hus.

Taxi
Taxi kan lämna och hämta precis utanför ingången vid Svante Arrhenius väg 8 (hus S).

Bil
Campus nås via Roslagsvägen (från Roslagstull mot Norrtälje eller omvänt), Frescativägen, Svante Arrhenius väg.

Ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser finns vid Svante Arrhenius väg (söder om Vegaplatsen vid Naturhistoriska riksmuseet, intill Aktiverum, strax norr om Geovetenskapens hus) och söder om Södra huset. Den mindre parkeringen söder om Manne Siegbahnhusen är delvis endast för universitetets anställda – särskilt parkeringstillstånd krävs.

Laddstolpar för elbilar finns i NPQ-husets garage och utanför (Svante Arrhenius väg 16 F). på parkeringen söder om Södra huset. För att använda laddstolparna behövs – utöver betald parkeringsavgift – en dekal, som kan hämtas av studenter och anställda hos Fastighetsavdelningens servicecenter vid Frescatibiblioteket. 

Campus ligger inom det område där trängselskatt tas ut för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad.

Tillgänglighet

Handikapparkering finns på byggnadens norra sida. 

Alla våningar kan nås med rullstol.

Kulturgeografiska institutionens kontorsrum finns på plan 3 och 4 i hus X.

Innanför entréerna vid Svante Arrhenius väg 8, 12 och 14 finns hissar. Från Svante Arrhenius väg 8 (hus S) och 12 (hus U) finns hissar till plan 3 och förbindelsegångar till hus X. Från Svante Arrhenius väg 14 (hus Y) finns hiss till plan 2, förbindelsegång till hus U med hiss till plan 3 och förbindelsegångar till hus X. I hus X finns hiss från plan 3 till plan 4.

Undervisningslokaler finns huvudsakligen i hus U och Y och har plats för rullstolsburna. Hörselslinga finns i föreläsningssalar. 

Kartskiss

 
Kartskiss
En del av universitetsområdet Frescati. ”T” markerar utgången från tunnelbanestation Universitetet och ”P” bilparkeringen vid Svante Arrhenius väg.
        
 
En del av campus Frescati från väster, ovanför tunnelbaneutgången (grönt tak i nedre bildkanten). Geovetenskapens hus är den gröna byggnaden till vänster och inkluderar de två tårtbitsformade husen.
En del av campus Frescati från väster, ovanför tunnelbaneutgången (grönt tak i nedre bildkanten). Geovetenskapens hus är den gröna byggnaden till vänster och inkluderar de två tårtbitsformade husen.