Geovetenskapens hus består av två, tresidiga, solfjädersformade paviljonger (hus Y och U) i två respektive tre våningar och tre längor (hus X, T och R) i fem våningar. Byggnadens delar binds samman med glasade gångar och stora ljusa hallar med vackra stengolv. Huvudentréerna (Svante Arrhenius väg 8, 12, 14) finns på byggnadens södra sida.

 
Geovetenskapens hus, struktur
En del av universitetsområdet Frescati.
 


På skissen ovan är byggnadens delar och och entréer markerade. Längorna i norr är i verkligheten c:a 14 meter breda.

Föreläsningssalar, seminarierum, övningsrum och bibliotek finns huvudsakligen i hus Y och U. Hus R, S, T och X innehåller främst laboratorier och arbetsrum.

Geovetenskapens hus omfattar totalt 25.500 m2.