Geovetenskapens hus erbjuder trevliga, moderna, ändamålsenliga, välutrustade och vackra lokaler för såväl studier som forskning.

Undervisningslokalerna i Geovetenskapens hus mycket fina. Totalt finns omkring 50 olika lärosalar: föreläsningssalar, seminarierum, övningssalar, laboratorier för datorkartografi, fjärranalys, geokemi etc. Undervisningslokalerna ligger huvudsakligen i hus Y och U. Föreläsningssalarna heter Ahlmann (hus U, plan 3), De Geer (hus Y, plan 2), Högbom (hus U, plan 3), Nordenskiöld (hus U, plan 3), William-Olsson (hus Y, plan 1).

Expeditioner, arbetsrum för lärare, forskare, doktorander, administratörer m.fl. finns i hus R, S, T, V och X. Arbetsrum, några av seminarierummen och laboratorierna ligger i längorna i norr.

I huset finns även läsplatser och grupparbetsrum.

Trådlöst nät finns i hela huset.

Geovetenskapens hus innehåller många konstverk. Runt den mandelformade föreläsningssalen, Nordenskiöldsalen, har Paul Osipow skapat ett kraftfullt konstverk. Hans klara färger återfinns även på planet under och i trapphallen mot den stenlagda och planterade gården vid Greens villa. I hallarna som sammanbinder de tre längorna, i norr, har Anders Kappels stora oxiderade plåtar sina platser. Skulpturerna utanför huset har Annika Svenbro skapat. I huset finns även annan konst med anknytning till institutionerna och deras historia.

Trappan i U-huset.
 
Trapphallen i U-huset.
 
De Geersalen i Y-huset.
 
Seminarierum.
 
Institutionskorridor.