Utanför ingången till hus U med gatuadress Svante Arrhenius väg 12.
Utanför ingången till hus U med gatuadress Svante Arrhenius väg 12.


Större delen av Geovetenskapens hus är öppet för universitetets alla anställda, gäster och studenter. I samband med särskilda evenemang, som till exempel doktorsdisputationer och öppna föreläsningar, har även allmänheten tillträde till delar av byggnaden.

Ingångarna till Geovetenskapens hus är normalt öppna under läsåret (samt två veckor före och två veckor efter) måndag–fredag 07.45–17.00. Ingången vid Svante Arrhenius väg 12 (U-huset) är öppen måndag–torsdag 07.45–19.00 och fredag 07.45–17.00. Ingången i södra delen av hus X är öppen måndag–fredag 07.30–17.00.

Huset är stängt lördagar, söndagar och helgdagar samt från midsommar till mitten av augusti och mellan jul och nyår. Begränsningar i öppethållandet anslås vanligen på startsidan.

Observera att endast ingångarna på husets södra sida är öppna för besökare. Expeditioner etcetera har särskilda öppettider.