Källsorteringsstation på plan 1 i hus U.
Källsorteringsstation på plan 1 i hus U.


Är du student eller besökare lämnar du avfall vid en källsorteringsstation. Är du medarbetare lämnar du avfall vid en källsorteringsstation eller vid en miljöstation.

Källsorteringsstation
I Geovetenskapens hus lämnas avfall vid källsorteringsstationen i paus- och studierummet på plan 1 i hus U. Uppsamlingskärlen kan ta emot burkar och flaskor som kan pantas, glas, hushållsavfall, metall, pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar och annat returpapper. Motsvarande källsortering kan även göras i pausrummen för anställda.

Miljöstation
I Geovetenskapens hus finns en miljöstation vid kulverten på plan 1 i södra delen av hus T. Miljöstationen tar emot bland annat el-skrot, metall, lysrör, papper, plast, trä och wellpapp. Utrymmet är endast öppet för anställda med passerkort.

Papperskorgar
Avfall lämnas i första hand vid en källsorteringsstation eller vid en miljöstation, se ovan. Behållare för returpapper finns även bredvid kopiatorer och skrivare samt i undervisningssalar. Papperskorgar finns i alla allmänna utrymmen och undervisningssalar.

Askkoppar
Det finns inte några askkoppar i Geovetenskapens hus. Totalt rökförbud gäller inom Stockholms universitets lokaler. Rökförbud gäller även inom 15 meter från universitetets byggnader. Rökning är alltså förbjudet i alla delar av Geovetenskapens hus samt inom 15 meter från huset.