Geovetenskapens hus från söder
Geovetenskapens hus från söder.
 


Om byggnaden
Sedan slutet av 1950-talet har en ny gemensam byggnad för de geografiska och geologiska institutionerna vid Stockholms universitet planerats. Med Geovetenskapens hus har denna dröm äntligen gått i uppfyllelse. Det första spadtaget togs i maj 1995 och inflyttningen genomfördes under våren och sommaren 1997. Den 19 september 1997 invigdes huset.

Geovetenskapens hus har ritats av Nyréns arkitektkontor i Stockholm med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt efter planutredningar och programskisser av Anders Pyk och Dag Cavallius. (Lindquist, Pyk och Cavalius tilldelades Betongelementföreningens arkitekturpris 1998 för sitt arbete med Geovetenskapens hus.) Inredningsarkitekt har varit Per Åstrandsson, Creo arkitektkontor. Trädgårdsanläggningarna har utformats av Bengt Isling vid Nyréns. Byggare var JM Byggnads AB. Huset ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Under 2007–2008 byggdes Geovetenskapens hus om och byggts till för att bereda plats för ytterligare en institution, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (idag Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi). 2015 monterades drygt 300 solcellspaneler på taken för att täcka en del av husets elbehov.

Exteriör
Interiör
Struktur
Återvinning
Öppettider