Obligatorisk anmälan

Alla nedanstående tentamenstillfällen kräver anmälan till iris.claesson@humangeo.su.se senast en (1) vecka innan tentamensdatum.

Tentamenstillfällen

Kulturgeografi I (gavs senast ht 2018) – nu ges dessa tillfällen för sista gången   

 • Mom 1 Befolkningsgeografi: 1 februari 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.
 • Mom 2 Landskap och miljö: 14 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.
 • Mom 3 Geografiska informationssystem och kartografi: 1 februari 2020 kl. 10.00–12.00 i Y22.
 • Mom 4 Urbangeografi och samhällsplanering: 21 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.

Samhällsplanering I (gavs senast ht 2018) – nu ges dessa tillfällen för sista gången

 • Mom 1:2 Planeringens förutsättningar: Städer och urbant liv: 9 maj 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.
 • Mom 1:3 Planeringens förutsättningar: Befolkning: 1 februari 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.
 • Mom 1:4 Planeringens förutsättningar: Kulturlandskapets framväxt: 14 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.
 • Mom 2 Planering och hållbar utveckling: 21 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.
 • Mom 3 Geografiska data: 1 februari 2020 kl. 10.00–12.00 i Y22.

Kulturgeografi II (gavs senast vt 2019) – nu ges detta tillfälle för näst sista gången

 • Mom 2 Ekonomisk geografi: 28 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.

Samhällsplanering II (gavs senast vt 2019) – nu ges dessa tillfällen för näst sista gången

 • Mom 2 Planeringssystem och planeringsinstrument: 14 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21
 • Mom 3 Natur- och kulturlandskapet: 28 mars 2020 kl. 10.00–14.00 i Y21.