Vårterminen 2019 börjar 21 januari.

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 15 januari.

Du som har sökt till en utbildning vid Kulturgeografiska institutionen får information om registrering och terminsstart via e-post. Följ länkarna nedan för mer information.

Välkommen till ht 2019!