Vårterminen 2018 börjar 15 januari.

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 7 januari.

Du som har sökt till en utbildning vid Kulturgeografiska institutionen får information om registreing och terminsstart via e-post. Följ länken nedan för mer information.

Välkommen till vt 2018!