Registrering

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 21 augusti 2022. (Inget obligatoriskt upprop.) 

Registrering görs on-line från 8 augusti. Vid eventuella tekniska problem med registrering kontakta Stockholms universitets IT-support och vid andra registreringsproblem Kulturgeografiska institutionens studentexpedition, studentexpedition@humangeo.su.se.

Kursintroduktioner

Respektive introduktion är en obligatorisk del av utbildningen. Alla introduktioner äger rum i Geovetenskapens hus, om inte annat anges i schema eller på kursplattformen Athena.

När du aktiverat ditt universitetskonto och registrerat dig får du tillgång till kursplattformen Athena och e-mötestjänsten Zoom. Observera att du behöver tillgång till Zoom genom Stockholms universitet – det räcker inte med ett privat zoomkonto.

Kursbeskrivningar

Information om kursinnehåll, litteraturlista och schema finns i respektive utbildnings kursbeskrivning, följ länken nedan till kursen. Mer om respektive kurs finns på Athena (registrering och aktiverat universitetskonto krävs för inloggning).

Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, termin 1, och Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, termin 1

Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, termin 5, och Kulturgeografi III – kurspaket, 30 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, termin 5

Övriga kurser på grundnivå

Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp, termin 1

Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp, termin 1

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp, termin 1

Övriga kurser på avancerad nivå