After work

Ta en AW tillsammans med deltagarna i Mentorskapsprogrammet, torsdagen den 6 april kl 16.30 på Sweco, och får reda på mer om en framtida karriär.

Sweco är ett konsultföretag inom samhällsplanering, arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, energisystem och IT för samhällsutveckling och industri.

Anmälan

Anmäl dig senast 27 mars, till studievagledare@humangeo.su.se. Observera att antalet platser är begränsat, förtur ges åt deltagarna i Mentorskapsprogrammet. Du får vägbeskrivning när du anmält dig.