Seminarium före disputation för filosofie doktorsexamen där Ida Borg lägger fram sin slutseminarietext ”Housing, poverty and the welfare state. Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation”. Opponent är docent Per Strömblad, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Tid: 27 februari 2018 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.