Seminarium före disputation för filosofie doktorsexamen där Chris de Bont lägger fram sin slutseminarietext ”Modernity, the state, and farmer-led irrigation development in Tanzania”. Opponent är professor Philip Woodhouse, Global Development Institute, University of Manchester.

Tid: 23 januari 2018 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.