Seminarium före disputation för filosofie doktorsexamen där Brian Kuns lägger fram sin slutseminarietext ”Pathways from Collective Farming: Agrarian Transformations in the Post-Soviet Grain Belt”. Opponent är docent Peeter Maandi, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Tid: 26 april 2017 kl. 13.15–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.