15 oktober är sista dag för anmälan till kurser på grundnivå och avancerad nivå inför vårterminen 2019.