Hur skapar vi kunskap om samhällsplanering? Författare från olika samhällsplanerarutbildningar i landet samtalar om sin forskning utifrån sina kapitel i boken Samhällsplaneringens teori och praktik (Liber, 2019). Vilken forskning ligger bakom innehållet i boken? Bokens redaktör, prof. Gunnel Forsberg, är seminariets moderator.

Tid: 9 september 2019 kl. 09.30–16.00.
Plats: De Geersalen (förmiddag) och X308 (eftermiddag), Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.