Ur den första utbildningsplanen för Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet.
Ur den första utbildningsplanen för Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet.


4 oktober ser vi framåt samtidigt som vi uppmärksammar de 40 åren med Samhällplanerarlinjen och Samhällsplanerarprogrammet.

Välkommen!

Ulf Jansson, universitetslektor och prefekt, Kulturgeografiska institutionen.

Paneldiskussion

Hur har Samhällsplanerarlinjen och Samhällsplanerarprogrammet hanterat samhället och hur har samhället hanterat utbildningen? Uppgiften har varit att utbilda samhällsplanerare. Samtidigt har utbildningen betonat att det inte är en yrkesutbildning utan en akademisk grundutbildning där en av hörnpelarna har varit kritisk granskning. Har den balansgången lyckats och hur har statsmakterna sett på utbildningen över tid? Vilka uppgifter har utbildningen och forskningen i samhällsplanering tagit sig an och hur samhällsrelevant har den varit? Det är några av de frågor som kommer diskuteras.

Paneldeltagare:

 • Sara Bergendorff, section manager (urban planning, Stockholm), ÅF, alumn från Samhällsplanerarlinjen (började 2004).
 • Peter Claësson, universitetsadjunkt vid Statistiska institutionen, f.d. huvudlärare för Samhällsplanerarlinjen.
 • Urban Nordin, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen.
 • Christer Persson, docent och universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola, f.d. huvudlärare för Samhällsplanerarlinjen, alumn från Samhällsplanerarlinjen (började 1977).
 • Bertil Sannel, docent och tidigare universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, f.d. ordförande i ledningsgruppen för Samhällsplanerarlinjen.
 • Lennart Tonell, tidigare universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, f.d. huvudlärare för Samhällsplanerarlinjen.
 • Kristina Westermark, konsult på WSP Sverige, analys och strategi, f.d. studievägledare vid Kulturgeografiska institutionen, alumn från Samhällsplanerarlinjen (började 2002)
 • Moderator: Gunnel Forsberg, professor emerita och f.d. ordförande i ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet.

Paus

Kaffe, te och tårta till alla anmälda.

Forskningspresentationer

Presentationer av aktuell forskning inom samhällsplanering.

 • Arkeologi som resurs i samhällsplaneringen
  Nanouschka Myrberg Burström, biträdande universitetslektor och docent, Institutionen för arkeologi och antikens kultur.
 • Konflikter i planeringen för åldrande i afrikanska städer
  Andrew Byerley, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen.
 • Med det förflutna mot framtiden: Kulturarv och planering i Gustavsberg
  Mattias Frihammar, universitetslektor, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
 • Moderator: Thomas Borén, universitetslektor, docent, ordförande i ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet och f.d. huvudlärare för det samma, Kulturgeografiska institutionen.

Karriärer efter utbildningen

Samma dag, direkt efter jubileet (c:a kl. 17.15 i De Geersalen), berättar alumner om studier och karriär för dagens studenter på Samhällsplanerarprogrammet. Mingel, dryck och enklare förtäring avslutar kvällen. 

Anmälan

Anmälan via webbformulär eller på telefon till Iris Claësson, 08-16 48 33. Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är 29 september.

Frågor

Frågor om Samhällsplanerardagen besvaras av Urban Nordin, urban.nordin@humangeo.su.se, 08-16 43 08, och Anders Rickegård, anders.rickegard@su.se, 08-16 48 34.

Tid: 4 oktober 2017 kl. 14.00–17.00 (panel och forskning) och 17.15– (alumner berättar).
Plats: Geovetenskapens hus, Frescati.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, i samarbete med studentrådet Kultär.