2020 befordrades Anders Wästfelt till professor i geografi, särskilt kulturgeografi. Installationsföreläsningen har titeln "På gränsen – om framtidens jordbruksgeografier".

Tid: 4 oktober 2022, kl. 13.00−14.30.
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Organisatör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.