Halvtidsseminarium inför disputation för filosofie doktorsexamen i geografi med kulturgeografisk inriktning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, där Jennie Gustafsson framlägger sin halvtidstext "The State of Tenancy in Malmö, Sweden".

Extern granskare: Irene Molina, Kulturgeografiska institutionen, Institutet för bostads- och urbanforskning och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet.

Tid: 24 oktober 2018 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.