Halvtidsseminarium inför disputation för filosofie doktorsexamen i geografi med kulturgeografisk inriktning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, där Emmeline Laszlo Ambjörnsson framlägger sin halvtidstext.

Extern granskare: Christina Scholten, Kultur och samhälle, Malmö högskola.

Tid: 24 oktober 2017 kl. 13.00–15.00.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Språk: Engelska.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.